Budowa szkieletu

Ludzki szkielet składa się z 206 kości. Wszystkie te elementy połączone są ze sobą stawami. Każda kość jest inna, w zależności od pełnionej funkcji. Kości różnią się od siebie nie tylko ogólnym wyglądem i kształtem, ale także wielkością. Najmniejsza ma zaledwie długość 2,6 centymetra, największa – około 50 centymetrów.
Wśród kości ludzkich można wymienić: czaszkę, kość czołową, kość jarzmową, kość nosową, żuchwę, kręgi szyjne, obojczyki, mostek, żebra, łopatki, kości ramienne, kręg piersiowy, kręg lędźwiowy, kości promieniowe, kości łokciowe, kości nadgarstka, kości śródręcza, paliczki, kość biodrową, kość krzyżową, kość ogonową, kość kulszową, kość łonową, kość udową, rzepkę, kość piszczelową, kość strzałkową, kość skokową, kość stępu, kość śródstopia i kość piętową.
Poszczególne kości można podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa to kości długie. Charakteryzują się one wydłużonym, lekko zagiętym kształtem. Cel istnienia tych kości to przede wszystkim łagodzenie nacisku wywieranego na ciało. Druga grupa to kości krótkie. Są one masywne i raczej grube. Grupę trzecią tworzą nieregularne kości. Ich kształty i wielkości różnią się między sobą. Czwartą grupę tworzą kości płaskie. Ich funkcja to ochrona narządów ciała ludzkiego.

W kategorii: Bez kategorii

0 Komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.